اصلی ترین مواد معدنی مورد نیاز بدنسازان چیستند(1)؟


Image result for ‫مواد معدنی مورد نیاز بدنسازان‬‎
همانطور که در گذشته گفته بودم تغذیه نقش بسیار مهمی در پیشرفت در برنامه ی ورزشی،چه بدنسازی و یا هر ورزش دیگری ایفا می کند.

اما در این میان یک سری مواد غذایی نقش اساسی تری را ایفا می کنند که در این قسمت بنده برای شما مواد معدنی مورد نیاز بدنسازان را تشریح می کنم.البته در آینده به سایر مواد مورد نیاز بدن بدنسازان خواهیم پرداخت.
از ادامه مطلب دیدن کنید...

ورزش و تناسب اندام